המוח ה"רגיש"

פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי 
פיתוח יוזמות ותכניות חינוכיות 
תשע"ט 2018/19

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית בנושא "פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי". סביב ציר זה, ייבנה הידע האקדמי הדרוש לפיתוח תובנות אודות הקשר שבין יכולת הכלה וביטוי רגשי, לבין פעילות מוחית תקינה, בריאות פיזית ונפשית ותחושת Well-Being בחיינו, כמצע להטמעתן של תכניות חינוכיות המותאמות לצרכי התלמידים והקהילה. התכנית תעסוק במגוון מתודות לפיתוח ולהטמעה של תכניות חינוכיות, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח ורפלקציה אישית. התכנית תטפח את מומחיות עובד ההוראה ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד

התכנית מיועדת לעובדי הוראה (יועצים חינוכיים, עו"ה בחינוך המיוחד ומורים המתעניינים בתחום), במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", הנדרשים לעבור תכניות ייחודיות במוסדות אקדמיים.

מבנה התכנית

תהליך דו- שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל  התעמקות בנושא פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי ופיתוח תכניות חינוכיות בהלימה לתכנים הנלמדים.

מתכני התכנית

שפת המוח - מהו רגש? מהי תקשורת? לידתו של המוח האנושי, אנטומיה – מבנים ותפקידים, הצגת המערכת הלימבית והאונות הפרונטאליות. מוח ולמידה: כיצד מתרחשת למידה במוח? האם היכולת ללמוד כרוכה בקיום של תודעה? מהי למידה רגשית? האם וכיצד ניתן לשנות למידה במוח? ניתוק והדחקת רגשות, הקשר בין בריאות פיזית, פעילות מוחית תקינה ובריאות פיזית ונפשית, כלים לפיתוח רעיונות ותכניות בשדה החינוך.

דרישות התכנית

  • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר)
  • עמידה במטלות התכנית:
    • השתתפות פעילה באתר מלווה קורס במסגרת סדנאות התנסות רפלקטיביות
    • עבודת רפרט: תכנון וביצוע של תכנית חינוכית, קבלת/מתן משוב והערכת עמיתים

* מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.
* אלו המעוניינים להמשיך לשנה ב' צריכים גם למלא את טופס ההרשמה, ואולם הם אינם נדרשים בתשלום דמי הרשמה.

דמי הרשמה/שכר לימוד/עלויות נוספות

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס

הרשמה

יש למלא את טופס ההרשמה ולהחזירו במייל או בפקס
טופס הרשמה - המוח הרגיש - תשע"ט

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה.
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר-נובמבר 2018
 ימים ושעות: ימי ג', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים