סטודנטים לדוקטורט

doctorate

 

לימודי המחקר הם לימודים, שבמרכזם עבודת המחקר שנכתבת בהנחיית מנחה. במשך לימודיו נדרש תלמיד המחקר ללמוד קורסים בהיקף של 12 נ"ז לפחות בהתאם למתבקש מתכנית המחקר הספציפית, ואולם רוב הזמן מוקדש לתכנון, ביצוע וכתיבת עבודת המחקר. על הדוקטורנט לעבור משלב א' לשלב ב' לא יאוחר מ-18 חודשים מאז הקבלה לשלב א'. משך תקופת הלימודים עד הגשת עבודת הדוקטורט הינו 5 שנים מאז הקבלה לשלב א'. כעבור 12 חודשים מאז הקבלה לשלב א' מתבקש/ת הדוקטורנט לידע את הוועדה התחומית מתי בכוונתו/ה להגיש את ההצעה ולהתחיל בתהליך של כינון וועדה מלווה. יש לקחת בחשבון שתהליך כינון וועדה מלווה ועד אישור ההצעה גם הוא לוקח זמן. עדכון הוועדה יהיה בתיאום עם המנחה וחתום על-ידי המנחה.

למי לפנות?

סטודנט לדוקטורט בחינוך יכול לפנות לשאלות ולפרטים נוספים מוזמן לפנות לרשות לתלמידי מחקר.

אשת הקשר ברשות לתלמידי מחקר לסטודנטים הלומדים לדוקטורט במדעים עיוניים: 
קרן נקס-מועלם
שלב א' ושלב ב' במדעים העיוניים
בניין שרמן (קומה ראשונה), קרית אדמונד י. ספרא, חדר 101
טלפון: 026584706
kerenn@savion.huji.ac.il

לפרטים נוספים, נא לפנות לרכזת ועדת הדוקטורנטים של בית הספר לחינוך, נועה ביבי-סולשטיין.