פרופ' דן פורת

דן פורת
בית הספר לחינוך, חדר 567.
02-5881280
שעות קבלה: בתיאום מראש

Dan Porat specializes in the history of education in Israel, Holocaust education and the teaching and learning of history. He heads the academic committee of Ruach Tzeira, a humanities program for outstanding high school students. His research has been funded by the ISF (Israel Science Foundation), Spencer Foundation, NEH (National Endowment for the Humanities), The Gerta Henkel Stiftung and more. For more information: https://huji.academia.edu/DanPorat.

                                                                           

פרופ' דן פורת מתמחה בהיסטוריה של החינוך בישראל, הוראת השואה וחקר לימוד והוראת ההיסטוריה. הוא משמש כראש האקדמי של תוכנית רוח צעירה, תוכנית עבור בני נוער מחוננים במדעי הרוח. מחקריו מומנו על ידי הקרן הישראלית למדעים, קרן ספנסר, קרן גרטה הנקל והקרן הלאומית האמריקאית למדעי הרוח. למידע נוסף: https://huji.academia.edu/DanPorat.