פרופ' גבי הורנצ'יק

g
המגמה לחינוך יהודי
המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד
בית הספר לחינוך, חדר
שעות קבלה: בתיאום מראש
02-5882031 / 02-5882023

 

Gabriel Horenczyk is the J. Robert Fisher Professor and Chair of the department of Education at the Hebrew University of Jerusalem. His major areas of teaching and research are: psychological aspects of cultural and ethnic identity; identity and adaptation of immigrants; immigrants in schools; the school acculturative context; identity transitions. Professor Horenczyk headed the Israeli team of the ICSEY study (International Comparative Study of Ethnocultural Youth), and is currently participating in a comparative study on overt and hidden dropout among immigrant and minority children. 

 

פרופ' גבריאל הורנצ'יק הוא ראש החוג לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי ההוראה והמחקר העיקריים שלו הם: היבטים פסיכולוגיים של זהות אתנית ותרבותית; זהות והסתגלות של מיעוטים ומהגרים; מהגרים בבתי ספר; מעברי זהות. פרופ' הורנצ'יק עמד בראש הצוות הישראלי של ICSEY (מחקר בינלאומי השוואתי של נוער אתנו-תרבותי), והוא משתתף כעת במחקר השוואתי על נשירה גלויה וסמויה בקרב ילדים מהגרים וחברים בקבוצות מיעוט.