ד"ר חגית סבטו

Hagit Sabato
בית הספר לחינוך,המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד
בית הספר לחינוך, חדר 478.
02-5882171

Hagit Sabato (PhD) is a lecturer at the Clinical Child & Educational Psychology Program at the Hebrew University of Jerusalem. Hagit is an educational psychologist. Her major areas of teaching and research are prosocial behavior among children and adults, with special interest in the developmental patterns and the motivational mechanisms behind such behaviors.  Hagit's research aims to explore the factors that may encourage prosocial behavior,  from kindergarten to adulthood, while taking the prospective giver’s developmental stage into consideration.

Hagit is an Azrieli fellow in the field of Education (2014-2018) and an active member in an international research group led by Prof. Paul Slovic (University of Oregon), which study altruism and prosociality.

ד"ר חגית סבטו היא מרצה במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד באוניברסיטה העברית בירושלים. חגית היא פסיכולוגית חינוכית מומחית. תחומי ההוראה והמחקר העיקריים שלה הם התנהגות פרו-חברתית בקרב מבוגרים וילדים, תוך דגש על הבנת דפוסים התפתחותיים ומנגנונים מוטיבציוניים העומדים בבסיס התנהגויות אלו. זאת, במטרה לאפיין את המוטיבציה לנתינה ואת הגורמים שיכולים להגביר התנהגות פרו חברתית בהתאמה לשלב ההתפתחותי בו נמצא הפרט, החל מגיל גן ועד לתחילת ההתבגרות, כמו גם בבגרות. חגית היא עמיתת קרן עזריאלי לחינוך (2014-2018) ושותפה פעילה בקבוצת מחקר בינלאומית בראשות פרופ' פול סלוביק (אוניברסיטת אורגון), לחקר אלטרואיזם וקידום פרו-חברתיות.