ד"ר מיכאל גיליס

מיכאל גיליס
מנהל המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
המגמה לחינוך יהודי
בית הספר לחינוך, חדר 402.
02-5882032

Michael Gillis is the Academic Director and senior member of the faculty of the Melton Centre for Jewish Education of the Hebrew University of Jerusalem. His areas of teaching and research include approaches to the teaching of Rabbinic Literature, the teaching of religions and the philosophy of Jewish education.

מיכאל גיליס מכהן כמנהל אקדמי של המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה העברית בירושלים. בין תחומי ההוראה והמחקר שלו גישות להוראת ספרות חז"ל; הוראת דתות אחרות בחינוך יהודי; הפילוסופיה של החינוך היהודי. מנהל המחלקה ללימודי הוראה

;