פרופ' משה טטר

m
מנהל בית הספר לחינוך
המגמה לייעוץ חינוכי
בית הספר לחינוך, חדר 337
שעות קבלה: בתיאום מראש
02-5882040

Moshe Tatar, Ph.D., Professor, holds the Morton L Mandel Chair for the Director of the Seymour Fox School of Education at The Hebrew University of Jerusalem. Former Chair of the Department of Education and former Director of Education of “Revivim”- the Honors Program for the Training of Jewish Studies Teachers. He was also the Head of the Division of Educational Counseling and is the recipient of the Michael Milken Award for Continuing Excellence in Teaching. His teaching and research areas include: School counseling and psychology, multicultural education and counseling (with special emphasis on immigrants and members of minority groups), adolescent's and teacher's help-seeking behaviors and attitudes, and parental perceptions of schools.

פרופ' משה טטר מחזיק בקתדרת מורטון ל' מנדל למנהל בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס באוניברסיטה העברית. בעבר שימש כראש החוג לחינוך וכראש התכנית החינוכית של "רביבים"- תכנית מצטיינים להכשרת מורים להוראת מדעי היהדות. בעבר היה ראש המגמה לייעוץ חינוכי וקיבל את פרס ע"ש מילקן בעקבות הצטיינות מתמשכת בהוראה. תחומי ההוראה והמחקר שלו כוללים: פסיכולוגיה וייעוץ של בית הספר, חינוך וייעוץ רב-תרבותי (עם דגש מיוחד במהגרים ובבני מיעוטים אחרים), עמדות והתנהגויות בפועל סביב חיפוש אחר עזרה של מתבגרים ושל מורים, ותפיסות הורים את בית הספר.