ד"ר עדי שרצר

Adi Sherzer
בית הספר לחינוך, חדר 432
02-5881033

Dr. Adi Sherzer is a senior lecturer at the School of Education of the Hebrew University of Jerusalem, focusing on the history of Israeli education, culture and public sphere. His work emphasizes the multidimensional relations between Israel, the Diaspora, and the Jewish past. He is especially interested in the ongoing negotiations between the various definitions of Judaism and the Israeli framework of Mamlakhtiyut (Israeli republicanism). In this context he studies Israeli and Jewish rituals, cultural aspects of Israel-Diaspora relations, Israeli military education and more. Dr. Sherzer was a Rotenstreich fellow at the Azrieli Center for Israel Studies at Ben-Gurion Research Institute for the Study of Israel & Zionism, a guest fellow at Max Weber Kolleg for Advanced Cultural and Social Studies (Universität Erfurt), and a Fulbright fellow at the University of California, Berkeley. In additionת he served as an academic advisor for Israel's Center for National Events, the IDF's Education Corps, and Ben-Gurion Heritage Institute where he curated the permanent exibition of Ben-Gurion's Archive. Currently he is conducting research on the educational-cultural work of the Israeli Chief Rabbinate as a "state church", and completing an ISF-supported research on Mamlakhtiyut and American Jewry.

ד"ר עדי שרצר הוא מרצה בכיר בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית, המתמקד בהיסטוריה של החינוך, התרבות והמרחב הציבורי בישראל. מחקריו מדגישים את מערכת היחסים המורכבת בין ישראל, התפוצה והעבר היהודי תוך התמקדות במשא ומתן המתמשך בין הגדרות שונות של יהדות לבין מושג הממלכתיות. בהקשר זה הוא חוקר טקסים ישראליים ויהודיים, היבטים שונים של יחסי ישראל-תפוצה, חינוך בצה"ל ועוד. ד"ר שרצר היה עמית רוטנשטרייך במרכז עזריאלי לימודי ישראל שבמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, חוקר אורח במכון מקס ובר ללימודים תרבותיים-חברתיים מתקדמים (אוניברסיטת ארפורט), ועמית פולברייט באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי. לצד זאת הוא שימש כיועץ אקדמי למרכז ההסברה  המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים), לחיל החינוך ולמכון למורשת בן-גוריון (שם אצר את תערוכת הקבע של ארכיון בן-גוריון). בימים אלה הוא הוא עורך מחקר על ההיבטים החינוכיים-תרבותיים בפעולתה של הרבנות הראשית לישראל, ומשלים מחקר (הנתמך בידי הקרן הלאומית למדע) על הממלכתיות ויהודי אמריקה.