פרופ' ענת זוהר

ענת זוהר
המגמה ללמידה והוראה
תעודת הוראה
בית הספר לחינוך, חדר 551
יום ד', 18:00-20:00 (לפי תיאום)
02-5880488

Anat Zohar is professor in the Seymour Fox School of Education of the Hebrew University. Her main academic interests are the development of students' higher order thinking ( HOT, including argumentation and inquiry learning), metacognition, teachers' knowledge about fostering students' HOT and metacognition, science education, and gender issues in science learning. She is also interested in the challenges involved in scaling up pedagogical changes across whole school systems. Between 2006 -2009 she served as the Director of Pedagogical Affairs in the Israeli Ministry of Education. In this role she led a pedagogical reform in Israeli schools aimed at teaching for higher order thinking and deep understanding throughout the school curricula (k-12). In 2009-2010 she was a member in the Institute for Advanced Study, Princeton, NJ. Since 2010 she is a faculty member in the Mandel Leadership Institute.

ענת זוהר היא פרופסור בבית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס באוניברסיטה העברית. תחומי המחקר העיקריים שלה הם פיתוח חשיבה של תלמידים (כולל טיעון ולמידה בדרך החקר), מטה קוגניציה, ידע מורים בנוגע לפיתוח החשיבה של תלמידים ומטה קוגניציה, הוראת המדעים, וסוגיות מגדריות בהוראת המדעים. תחום מחקר נוסף עוסק באתגרים הכרוכים בהטמעה מערכתית של שינויים פדגוגיים. בימים אלה היא חברה בצוות מחקר בינ"ל העוסק בבחינת הקשרים שבין אוטונומיה בית ספרית וחדשנות פדגוגית. בין השנים 2006-2009 שימשה בתפקיד יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. בתפקיד זה הובילה פרופ' זוהר רפורמה פדגוגית בבתי הספר בישראל שמטרתה לקדם את מערכת החינוך לעבר הוראה עתירת חשיבה והבנה ("אופק פדגוגי"- חינוך לחשיבה). בשנת 2009-2010 הייתה עמיתת מחקר במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון. מאז 2010 משמשת גם כחברת סגל בבית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל.