תעודת הוראה

Adi Ben David

ד"ר עדי בן-דוד

תעודת הוראה
רכזת אקדמית הוראת מתמטיקה, מדעי הטבע ומדעי המחשב
02-5882075
adi.ben-david@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 360