מנחה לדוקטורט

o

פרופ' אורי איל

ראש המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך
02-5882061
ori.eyal1@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 576
יום ב', 11:00-12:00

y

פרופ' יואל אליצור

המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד
02-5881331
yoel.elizur@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 476.
יום ג', 09:00-10:00

 

טל גלעד

פרופ' טל גלעד

ראש המגמה למחשבת החינוך
מנהל המרכז לחקר הכשרת ולמידת מורים
02-5882094
tal.gilead@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 556

g

פרופ' גבי הורנצ'יק

המגמה לחינוך יהודי
המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד
02-5882031 / 02-5882023
gabriel.horenczyk@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר
שעות קבלה: בתיאום מראש

 

m

פרופ' משה טטר

המגמה לייעוץ חינוכי
02-5882040
moshe.tatar@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 452
שעות קבלה: בתיאום מראש

יונתן כהן

פרופ' יונתן כהן

המגמה לחינוך יהודי
המגמה למחשבת החינוך
02-5882089
yonathan.cohen@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 501.
בתיאום מראש

נילי מור

פרופ' נילי מור

ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד
025882011
nilly.mor@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 477
שעות קבלה: ב', ג', ד' 10:00-13:00 , 14:00-15:30