צוות המחלקה

הנהלה

מנהלת המחלקהויקי ליפל
מנהל בית הספר לחינוךפרופ' משה טטר
סגנית מנהל בית הספר לחינוךרויטל גולדנברג

חברי הוועדה האקדמית

פרופ' משה טטר, ד"ר מיכאל גיליס, ד"ר אורי אילד"ר הווי דיטשר

צוות מנהלי

רפרנטית מנהלית: גב' חנה בכור-לסר, טל' 02-5882036/ 02-5494966, דוא"ל janettebl@savion.huji.ac.il

רכזים אקדמיים-מקצועיים

היחידה לכניסה להוראה: גב' עירית שריג, טל' 054-6624858
פרויקט אקדמיה-כיתהגב' ורד ציוני-קורן, טל' 052-3391534
פיתוח מקצועי של עובדי הוראהד"ר עדי בן דוד, טל' 050-4881223
המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית: גב' מילכה הדר, טל' 050-8296099, דוא"ל milcadiv@gmail.com
לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית: גב' איה גיא, דוא"ל ayaguy48@gmail.com 
לימודי הסמכה להוראת מחוננים ומצטיינים: גב' ענת גרשון, טל' 050-5424732, דוא"ל gershona@013.net.il

התכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי (ABA):
ראש התכניתפרופ' תום גומפל
רכז אקדמי-מקצועי: אייל כהן, טל' 052-5212066, דוא"ל eyal.cohen2@mail.huji.ac.il