צוות המחלקה

הנהלה

מנהלת המחלקהויקי ליפל
מנהל בית הספר לחינוךפרופ' משה טטר
סגנית מנהל בית הספר לחינוךרויטל גולדנברג

חברי הוועדה האקדמית

פרופ' משה טטר, ד"ר מיכאל גיליס, ד"ר אורי אילד"ר הווי דיטשר

צוות מנהלי

רפרנטית מנהלית: גב' חנה בכור-לסר, טל' 02-5882036, דוא"ל janettebl@savion.huji.ac.il

רפרנטית מנהלית: גב' טלי הראל, טל' 02-5880128, דוא"ל talh@savion.huji.ac.il

סטודנטית : גלי שמוס, טל' 02-5494966 ,דוא"ל  hishtalmuyot@savion.huji.ac.il

רכזים אקדמיים-מקצועיים

היחידה לכניסה להוראה: גב' עירית שריג, טל' 054-6624858
תכנית אקדמיה-כיתהגב' ורד ציוני-קורן
המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית: גב' מילכה הדר, טל' 050-8296099, דוא"ל milcadiv@gmail.com
לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית: גב' איה גיא, דוא"ל ayaguy48@gmail.com 
הרחבות הסמכה להוראת מתמטיקה, בהיקף של 5 יחידות לימוד - ד"ר נעה ניצן, טל' 050-7717027, דוא"ל noa.nitzan@mail.huji.ac.il

לימודי הסמכה להוראת מחוננים ומצטיינים: גדי איתי, טל' 054-9742811, דוא"ל gad.itai@mail.huji.ac.il

התכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי (ABA):
ראש התכניתפרופ' תום גומפל
רכז אקדמי-מקצועי: אייל כהן, טל' 052-5212066, דוא"ל eyal.cohen2@mail.huji.ac.il