פרסים ומלגות

scholarships
 

מלגות סיוע

מלגות באחריות מדור הסיוע של האוניברסיטה העברית. לפרטים יש לפנות ישירות למדור הסיוע.

מלגות הצטיינות לתלמידים חדשים

מלגות הצטיינות לתלמידים חדשים (שנה א') על סמך ציוני קבלה לבוגר בחינוך

רשימות דיקן וקבלת פרסי דיקן ורקטור לבוגר

מלגת 50% שכ"ל על לימודי הוראה - לתלמידי תואר ראשון

האוניברסיטה העברית מעוניינת לעודד את תלמידיה לשלב לימודי הוראה במהלך התואר, על מנת לפתוח אפשרויות תעסוקה עתידיות ולתמוך בכך במערכת החינוך הישראלית. לפיכך, האוניברסיטה מאפשרת להגיש בקשה לקבלת מלגה של 50% שכ"ל ללימודי הוראה לכל הסטודנטים שילמדו לתעודת הוראה במהלך לימודי הבוגר. קבלת המלגה מותנית באישור האוניברסיטה להמשך קיום מלגות אלו בשנת תשפ"ב. 
תנאי קבלת המלגה:

 1. המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון של האוניברסיטה העברית בלבד, בכל המקצועות הרלוונטיים ללימודי הוראה.
 2. המלגה מיועדת לכל מי שיתקבלו ללימודי הוראה לפי הקריטריונים של ביה"ס לחינוך ויעמדו בדרישות הקבלה, ובהתאם למגבלה של מספר המלגות שיחולקו. סדר עדיפויות לקבלת המלגה מפורט להלן.
 3. מי שימצאו מתאימים לקבלת המלגה ישלמו 50% משכ"ל ללימודי ההוראה בכל שנה בה הם עדיין רשומים כתלמידי בוגר, בין אם לומדים במסלול הנמשך שנתיים או שנה אחת. מי ש"יגררו" את לימודיהם לתעודת הוראה יותר משנתיים לא יוכלו לקבל מלגת שכ"ל בשנה השלישית ואילך.
 4. סטודנטים שזכאים למלגת שכ"ל או לפטור משכ"ל בהיקף 50% ומעלה מסיבות אחרות, לא יוכלו ליהנות ממלגה זו. מי שזכאים למלגה / פטור אחר הנמוך מ - 50%, יוכלו ליהנות מהשלמת המלגה עד לגובה 50%.
 5. קבלת המלגה מותנית באישור האוניברסיטה להמשך קיום מלגות אלו בשנת תשפ"ב.
 6. סדר עדיפויות לקבלת המלגה:
  1. לנרשמים עד לתאריך 15.7.21, אשר יעמדו בכל תנאי הקבלה של המחלקה ללימודי הוראה, יחולקו המלגות לפי סדר עדיפויות זה:
   - עדיפות א': סטודנטים להוראת מתמטיקה
   - עדיפות ב': סטודנטים להוראת כימיה, ביולוגיה, פיסיקה ומדעי המחשב
   - עדיפות ג': סטודנטים להוראת שפות (לשון עברית, אנגלית, ערבית, סינית)
   - עדיפות ד': סטודנטים בתכנית ההדגש "מנהיגות חינוכית-חברתית"

  2. אם נרשמו יותר מועמדים מאשר מספר המלגות, החלוקה תהיה לפי סדר העדיפות, ובכל עדיפות – לפי סדר ההרשמה.

  3. ככל שיישארו מלגות נוספות לחלוקה, הן יחולקו לכל הנרשמים האחרים לשאר המסלולים עד לתאריך זה.

  4. ככל שיישארו מלגות נוספות לחלוקה לאחר תאריך 15.7.21, הן תחולקנה לכל הנרשמים עד לתאריך 5.9.21, לפי אותו מפתח וכללי חלוקה

שכר לימוד לתעודת הוראה היה בשנת תשפ"א 13,781 ₪ (בין אם מסיימים את הלימודים בשנה אחת או בשנתיים) והוא צפוי להתעדכן באוגוסט 2021. לפיכך, מי שימצא זכאי למלגה זו ישלם מחצית מהסכום העדכני.

מלגה במסגרת התכנית למנהיגות חינוכית חברתית

 

התכנית למנהיגות חינוכית חברתית היא תכנית ללימודי בוגר של בית הספר לחינוך בשיתוף המחלקה למדע המדינה. יחולקו מספר מלגות לסטודנטים בשנה א' אשר ירשמו לתכנית. המלגה שתחולק הינה בגובה של 50% שכר לימוד לשנה א'.

מספר המלגות מוגבל, כל הקדם זוכה.

המלגה תשולם בחודש פברואר 2023 ובתנאי שהסטודנט לא יבטל את לימודיו.

 

פרס על עבודה סמינריונית מצטיינת

הפרס יוענק לעבודה סמינריונית מצטיינת שנכתב בקורס של החוג לחינוך. רשאים להגיש מועמדות לפרס רק סטודנטים של בית הספר לחינוך. תוגש עבודה סמינריונית שנכתב בשנה האקדמית שקדמה להגשה לפרס וציונה של 95 ומעלה התקבל במזכירות עד סוף דצמבר.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

פרס הוקרה על פעילות התנדבותית

הפרס מיועד סטודנטים של בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף

סטודנטים בבית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים גם למנהל תלמידים (תלמידים חדשים), למזכירות האקדמית ולמדור סיוע בקישורים הבאים: