פרסים ומלגות

scholarships

 

מלגות סיוע

מלגות באחריות מדור הסיוע של האוניברסיטה העברית. לפרטים יש לפנות ישירות למדור הסיוע.

רשימת דיקן וקבלת פרסי דיקן ורקטור למוסמך

נקבעים לסטודנטים הלומדים בשנה השנייה של התואר שני בחינוך על סמך חתך ציונים, ותוכנית לימודים מליאה. הרשימה באחריות מזכירות לענייני תלמידים של בית הספר לחינוך.

מלגת הצטיינות תואר מוסמך שנה ב'

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים בשנה השנייה של התתואר השני בחינוך, אשר מופיעים ברשימת הדיקן. ועדת המלגות של בית הספר לחינוך בוחרת את הזכאים למלגה על סמך הצטיינות בהתאם למדרג הציונים המופק ע"י מנהל תלמידים לתוכנית לימודים מליאה. בית הספר יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.

פרס רקטור

הפרס נקבע ומוענק ע"י לשכת הרקטור לסטודנטים המצטיינים ביותר ברשימת הדיקן. ראו תקנון אקדמי מפורט בעניין תלמידים מצטיינים.

מלגת גוטווירט

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך מבין זוכי מלגת הצטיינות תואר מוסמך שנה א' ו-ב'. בית הספר לחינוך יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.

מלגה מקרן לובין

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך אשר עונים על הקריטריונים אותם קבעה הקרן: "תינתן עדיפות בקבלת המלגה לתלמידים אשר משפחתם נפגעה בפעולות איבה, משפחות שכולות או ילדים לנכי צה"ל" וגם לסטודנטים מצטיינים הזקוקים לסיוע (על רקע סוציו-אקונומי). הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגות מטעם קרנות בית הספר לחינוך

 

 • מלגה מקרן סימונסון
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן גלנטר
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן ריטה גולד
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן אייזנברג
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בתחומים הקשורים לחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן בנטוויץ
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני בחינוך במסלול המחקרי באחת ממגמות ביה"ס לחינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן קלפר
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני בחינוך במסלול המחקרי באחת ממגמות ביה"ס לחינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

 

Leonard & Pamela Marks SAEF for the School of Education

המלגה מיועדת לסטודנטים בשנה השנייה של הלימודים לתעודת הוראה אשר לומדים לתואר שני ומעלה או בעלי תואר שני ומעלה בחינוך או בתחום רלוונטי למקצוע ההוראה הנלמד. המלגה תינתן בהתאם להצטיינות האקדמית של הסטודנט/ית. המלגה תינתן לסטודנט/ית שלא מקבל/ת כבר מלגה אחרת בתעודת הוראה פרט למלגת אקדמיה כיתה.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגת קרן מנקס

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך הכותבים עבודת מחקר בתחומים הפרעות בדיבור או הפרעות בקשב.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

פרס על עבודה סמינריונית מצטיינת

הפרס יוענק לעבודה סמינריונית מצטיינת שנכתב בקורס של החוג לחינוך. רשאים להגיש מועמדות לפרס רק סטודנטים של בית הספר לחינוך. תוגש עבודה סמינריונית שנכתב בשנה האקדמית שקדמה להגשה לפרס וציונה של 95 ומעלה התקבל במזכירות עד סוף דצמבר.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

פרס הוקרה על פעילות התנדבותית

הפרס מיועד סטודנטים של בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

השתתפות בהוצאות מחקר במסגרת כתיבת עבודת התיזה

בית הספר לחינוך משתתף בסכום של עד 800 ₪ בהוצאות המחקר הכרוכות בכתיבת עבודת התיזה. לאחר הגשת עבודת התיזה, קבלת ציון סופי וסגירת התואר, יש למלא ולהגיש טופס בקשה לקבלת החזר, בצירוף הקבלות, למזכירות הנהלת בית הספר. מומלץ לברר מראש במזכירות הנהלה 02-5881705 לגבי סוג הוצאות המחקר שעליהן ניתן לקבל החזר.

מלגת הנשיא

מלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים. המלגה מיועדת לאפשר לסטודנטים מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. הגשת המועמדות פתוחה סטודנטים הלומדים לתואר שני במסלול מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר שני, סטודנטים בעלי תואר שני מחקרי וסטודנטים במסלול השלמה למחקר.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מלגת קלאוזנר לעולים חדשים

הקרן ע"ש Kaete Klausner מעניק מספר מלגות מחיה (וכן מענקים חד פעמיים נוספים) לסטודנטים הלומדים לתואר שני במגמה מחקרית, עולים חדשים, הלומדים באוניברסיטה העברית בירושלים והנמצאים בשנה הראשונה  או שנייה לדוקטוראט. המלגות מיועדות למי שסיימו את לימודיהם לתואר הקודם ב"הצטיינות" (magna cum laude) לפחות. על המלגאים ללמוד בתכנית לימודים מלאה בשנות קבלת המלגה. זכאים להגיש את מועמדותם מי שהתחילו את לימודיהם לתואר מוסמך תוך חמש שנים לאחר קבלת אזרחות ישראלית, וממשיכים בלימודים לתואר דוקטור לא יותר משנה אחרי תום לימודיהם למוסמך.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף