פרופ' טל גלעד

טל גלעד
ראש המגמה למחשבת החינוך
מנהל המרכז לחקר הכשרת ולמידת מורים
בית הספר לחינוך, חדר 556
02-5882094

Tal Gilead is an associate professor at the Seymour Fox School of Education, Hebrew University of Jerusalem. He also serves as the head of the research center on teacher’s training and professional development. Prof. Gilead specializes in educational philosophy and theory. His primary areas of research and teaching are the history of educational ideas, educational policy and moral education. Gilead's current studies examine the influence of economic concepts on education from a philosophical perspective and the application of complexity theory to educational settings.

טל גלעד הוא פרופ' חבר בבית הספר לחינוך על שם סימור פוקס באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא משמש כראש המרכז לחקר למידת והכשרת מורים. תחום ההתמחות של פרופ' גלעד הוא מחשבה ופילוסופיה חינוכית. ההוראה והמחקר שלו עוסקים בהיסטוריה של רעיונות חינוכיים, במדיניות חינוך ובחינוך מוסרי. מחקריו הנוכחיים של גלעד בוחנים את ההשפעה של רעיונות ומתודות כלכליות על החינוך מזווית פילוסופית וביישומים שונים של תיאוריית המורכבות בתחום החינוך.