ד"ר טל גלעד

טל גלעד
ראש המגמה למחשבת החינוך
בית הספר לחינוך, חדר 556.
02-5882094

Tal Gilead is a senior lecturer at the Seymour Fox School of Education, Hebrew University of Jerusalem. He specializes in educational philosophy and theory. His major areas of research and teaching are the history of educational ideas, educational policy and moral education. Gilead's current research examines the influence of economic ideas and economic methods on education from a philosophical perspective.

טל גלעד הוא מרצה בכיר בבית הספר לחינוך על שם סימור פוקס באוניברסיטה העברית בירושלים. תחום ההתמחות שלו הוא מחשבה ופילוסופיה חינוכית. ההוראה והמחקר שלו עוסקים בהיסטוריה של רעיונות חינוכיים, במדיניות חינוך ובחינוך מוסרי. מחקרו הנוכחי של גלעד בוחן את ההשפעה של רעיונות ומתודות כלכליות על החינוך מזווית פילוסופית.