פרופ' יהודה פולק

y
פרופ'
יהודה
פולק
ראש המגמה ללקויות למידה
בית הספר לחינוך, חדר 454.
יום ג', 14:00
02-5882085
yehuda.pollak@mail.huji.ac.il

Prof. Yehuda Pollak teaches at the Learning Disabilities program at the Seymour Fox School of Education. His major areas of teaching and research are attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children and adults, decision-making theory, risk-taking behavior, and motivational processes in academic and non-academic context.

פרופ' יהודה פולק מלמד במגמה ללקויות למידה בבית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס. תחומי ההוראה והמחקר העיקריים שלו הם הפרעת קשב בילדים ומבוגרים, תיאוריות של קבלת החלטות, התנהגות סיכונית, ותהליכים מוטיבציוניים בהקשר אקדמי ולא-אקדמי.