פרופ' יפעת בן-דוד קוליקנט

יפעת בן-דוד קוליקנט
פרופ'
יפעת
בן-דוד קוליקנט
המגמה ללמידה והוראה
בית הספר לחינוך, חדר 548/341
יום ד', 09:00 (בתיאום מראש)
02-5882056
yifat.kolikant@mail.huji.ac.il

Yifat Ben-David Kolikant, Associate Professor in the School of Education at the Hebrew University of Jerusalem. She did her post-doctoral work at Northwestern University from 2004-2005. In 2009, she was a visiting professor at Stanford University. Prof. Ben-David Kolikant’s research focuses on examining the tripartite relationship of students, school learning and technology in the knowledge era. Mainly, her research revolves around two inter-related questions: (1) How does students’ knowledge outside of school impact on their schooling? And, (2) what pedagogies are suited to the age of knowledge and globalization and the needs of students and what role does technology play? Her recent research projects involved the development of a dialogical theoretical framework for learning. they include, amongst others: (a) the "Doing History Together", in which Israeli Jewish and Israeli Arabs/Palestinian students collaboratively investigated event from the Israeli/Palestinian conflict in a Wiki environment and (b) "Students and School: two learning cultures?" Prof. Ben-David Kolikant holds a Ph.D. degree in science teaching from the Weizmann Institute of Science, received in 2002.

פרופ' יפעת בן-דוד קוליקנט היא פרופסור חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. את התמחותה הבתר-דוקטורלית עשתה בשנים 2005-2004 באוניברסיטת נורת'ווסטרן. בשנת 2009 היתה מרצה אורחת באוניברסיטת סטנפורד. מחקרה של פרופ' בן-דוד קוליקנט מתמקד בבחינת משולש היחסים תלמידים, למידה בית-ספרית, וטכנולוגיה בעידן הידע. מחקרה נע בעיקר סביב שתי שאלות הקשורות זו בזו: (א) כיצד משפיע הידע החוץ-בית-ספרי של תלמידים על למידתם בבית הספר ? (ב) מהן הפדגוגיות ההולמות את עידן הידע וצורכי התלמיד ומה תפקיד הטכנולוגיה בהן? פרוייקטי מחקר אחרונים עסקו בפיתוח מסגרת תיאורטית דיאלוגית ללמידה. הם כוללים בין השאר את (א) "עושים היסטוריה יחד", בו תלמידים ישראלים יהודים וערביים/פלשתיניים חקרו יחד בסביבת ויקי אירועים מהסכסוך הישראלי פלשתיני ; ו-(ב) "תלמידים ובית ספר- מפגש בין-תרבויות למידה?"
בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים ממכון ויצמן למדע, 2002.