ד"ר יוליה ליפשיץ-ברזילר

j
המגמה לייעוץ חינוכי
בית הספר לחינוך, חדר 473
סמ' א'- יום ד', 10:30-12:00
02-5882071

 

Yuliya Lipshits-Braziler is a lecturer in the Seymour Fox School of Education at the Hebrew University of Jerusalem. Her main areas of teaching and research include different aspects of educational and career counseling in multicultural societies, including: (a) coping strategies, coping efficacy, self-perceived problem-solving abilities, and adaptability; (b) the school-to-work transition; and (c) school counseling in the digital era and online help-seeking among adolescents. Dr. Yuliya Lipshits-Braziler is currently participating in a collaborative international research project on the meaning of work for adolescents and young adults.


ד"ר יוליה ליפשיץ-ברזילר היא מרצה בבית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי ההוראה והמחקר העיקריים שלה הנם היבטים שונים של ייעוץ חינוכי והתפתחות קריירה בחברות רב-תרבותיות: (א) אסטרטגיות התמודדות, התמודדות יעילה ומסוגלות עצמית, יכולת נתפסת לפתרון בעיות והסתגלות, (ב) המעבר מלימודים לעולם העבודה, (ג) ייעוץ חינוכי בעידן הדיגיטלי וחיפוש עזרה במרחב המקוון בקרב מתבגרים. ד"ר יוליה ליפשיץ-ברזילר היא כעת חלק מצוות בינלאומי המוביל מחקר השוואתי על משמעות העבודה בקרב צעירים.