רשימת סגל

אתי גרשון כהן

גב' אתי גרשון כהן

מנהלנית לענייני תלמידים והוראה תכניות תואר שני בחינוך יהודי
הנפקת אישורים וגיליונות ציונים
חדר 331, בית הספר לחינוך
02-5881282
Saskia

גב' ססקייה דה-האן

עוזרת לענייני הוראה - תעודת הוראה
רכזת ועדת דוקטורנטים & מלגות
מתאמת תחום הבינלאומיות בבית הספר לחינוך
בית הספר לחינוך, חדר 329.
02-5882022
s

מר שי חסון

עוזר לענייני הוראה ורכז בחינות
בית הספר לחינוך, חדר 327.
shayha@savion.huji.ac.il