פרסים ומלגות

scholarships

 

מלגות סיוע

מלגות באחריות מדור הסיוע של האוניברסיטה העברית. לפרטים יש לפנות ישירות למדור הסיוע.

מלגות הצטיינות לתלמידים חדשים

מלגות הצטיינות לתלמידים חדשים (שנה א') על סמך ציוני קבלה לבוגר בחינוך

רשימות דיקן וקבלת פרסי דיקן ורקטור לבוגר

פרס על עבודה סמינריונית מצטיינת

הפרס יוענק לעבודה סמינריונית מצטיינת שנכתב בקורס של החוג לחינוך. רשאים להגיש מועמדות לפרס רק סטודנטים של בית הספר לחינוך. תוגש עבודה סמינריונית שנכתב בשנה האקדמית שקדמה להגשה לפרס וציונה של 95 ומעלה התקבל במזכירות עד סוף דצמבר.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

פרס הוקרה על פעילות התנדבותית

הפרס מיועד סטודנטים של בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף

סטודנטים בבית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים גם למנהל תלמידים (תלמידים חדשים), למזכירות האקדמית ולמדור סיוע בקישורים הבאים: