על הלימודים

combine_with_research

 

השלבים בהכנת הצעת דוקטורט

קיימים שני שלבים עיקרים בלימודי הדוקטורט: שלב א' ושלב ב', שלכל אחד מהם דרישות משלו.

 שלב א'

אורך: 18 חודשים מקסימום משלב 1 עד 8

  1. לאחר קבלת האישור על הקבלה ללימודים, סיכום סופי עם המנחה על נושא הדוקטורט.
  2. הכנת הצעת דוקטורט, לפי כללי הרשות לתלמידי מחקר, בהנחיית המנחה.
  3. קבלת אישור המנחה להגשת הצעת הדוקטורט.
  4. גיבוש רשימת קורסים (בד"כ 12 נ"ז או יותר בהתאם לנושא המחקר), ואיתור מועמדים לוועדה המלווה, יחד עם המנחה.
  5. לאחר אישור המנחה (כולל חתימה על ההצעה), הגשת הבקשה בליווי שמות מועמדים לוועדה המלווה לרשות לתלמידי מחקר במדעים העיוניים.
  6. מפגש עם הוועדה המלווה (הצגה קצרה, דיון בנושאים הדורשים הבהרה, סיכום שינויים מבוקשים בהצעה).
  7. הכנסת השינויים בהצעה, אישור המנחה להצעה המתוקנת.
  8. קבלת אישור חברי הוועדה להצעה המתוקנת. (לעיתים נדרשת פגישה נוספת של הוועדה המלווה.)

המעבר לשלב ב'

קבלת אישור הרשות לתלמידי מחקר על ההצעה

שלב ב'

אורך: כ-3.5 שנים

ביצוע המחקר שאושר – איסוף הנתונים, ניתוחם, הסקת המסקנות הרלוונטיות וכתיבת הדיווח על התוצאות עבודת המחקר.

מידע נוסף

מידע נוסף על השלבים בהכנת הצעת דוקטורט נמצא באתר הרשות לתלמידי מחקר.