דוקטורט במתכונת אסופה

exams

 

יש להגיש את האסופה על פי הכללים המפורטים בתקנון הרשות לתלמידי מחקר. על-פי דרישת בית הספר לחינוך, לפחות מאמר אחד צריך להיות מאמר שהתקבל לפרסום  בכתב עת מדעי.