הכשרת חונכים ומלווים-שלב א' ושלב ב'

הכשרת חונכים ומלווים - קורס משולב (3 מפגשים פנים אל פנים + 7 מפגשים של הוראה מרחוק - סנכרונית ו א-סנכרונית)
תשפ"ג - תשפ"ד 2022-2023 - שלב א'

תכנית הכשרה בת שנתיים לקבלת תעודת חונך/מלווה-30 שעות בכל שנה

"כל מורה מתחיל זקוק לחונך, שיאמין  בו"

רקע

מעוניין לקחת חלק בהכשרת דור המורים הבא של מדינת ישראל?

אתה מורה חונך ומאמין במורים המתחילים, המצטרפים למערכת החינוך?

מקומך איתנו, בקורס להכשרת החונכים בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים- הכשרה ייחודית, המשלבת מפגשים מקוונים ומפגשי פנים אל פנים.

מבוא

עם כניסתו של המורה החדש למערכת החינוך ובמהלך שלוש השנים הראשונות שלו הוא מלווה על ידי מורה חונך/מלווה. תפקיד החונכות התגבש בשנים האחרונות והחונך והמלווה תומכים בקליטתם של המתמחים והמורים החדשים ושותפים בהערכתם.
התפתחותו המקצועית של עובד הוראה, במסגרת מתווה הפיתוח המקצועי ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" מאפשרת לעובדי הוראה מתאימים להתמקצע בחניכה ובליווי, במסגרת מסלולי הקידום. תפיסת תפקיד החונכות הוא חלק ממערך התפקידים במערכת החינוך, המחייב הכשרה מקצועית מתאימה.

מטרות התכנית

התכנית מיועדת למורים החונכים מורים מתמחים או מלווים מורי שנה א' ( שסיימו התמחות בשנת תשפ"ב).

 1. פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך" /"מורה מלווה" כעמית – מסייע למתמחה ולמורה החדש בתוך מערכת חינוכית נתונה.
 2. טיפוח כישורי הנחייה והדרכה, לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ועובד ההוראה החדש ותמיכה בהיקלטותו ובהסתגלותו המקצועית במערכת החינוך.
 3. הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי רפלקטיבי, לשם תמיכה בהתפתחותו המקצועית האוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש, בשנים הראשונות של כניסתם למקצוע ההוראה.
 4. פיתוח כלים ובחינת דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש, לקראת קבלת רישיון עיסוק בהוראה וקבלת קביעות אחר כך במערכת החינוך.
 5. פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה במערכת החינוך

הנושאים שיידונו בהכשרה

 • תפיסת תפקיד המורה החונך
 • מרכיבי תפקיד החונך
 • קשיי המורה המתחיל עם כניסתו לעולם החינוך וההוראה
 • מיומנויות תקשורת בינאישית- דיאלוג ושיח- קשה ואמפטיה
 • שאילת שאלות כמבנה תהליך החונכות
 • צפייה בשיעורים ומתן משוב- איך עושים זאת נכון?
 • תהליך הערכה כחלק מתפקיד החניכה
 • ללמוד וללמד- התבוננות רפלקטיבית
 • מורכבות ודילמות בתפקיד החונך

קריטריונים וכישורים הנדרשים להשתתפות בקורס

 1. תואר ראשון (B.A+תעודת הוראה / B.ED ממוסד מוכר)
 2. רשיון הוראה
 3. ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה
 4. המלצה של מנהל בית הספר, או של הפיקוח
 5. בחינת התאמתו של עובד ההוראה לתפקיד חונכות
 6. התנסות בחונכות במקביל לשנת הלימודים- יוכלו להשתתף בהכשרה רק מורים שהינם חונכים מתמחים או מורים מלווים (למורי שנה א') בשנת הלימודים הנוכחית.

מבנה ההכשרה

הכשרת החונכים (קורס חונכים שלב א' ושלב ב')  הנה הכשרה המשלבת בכל שנה, מתוך השנתיים, מפגשי פנים אל פנים ומפגשים מקוונים. סך הכל 10 מפגשים: שלושה מפגשי פנים אל פנים בקמפוס הר הצופים ויתר המפגשים בהוראה מרחוק - מפגשי זום ומפגשים א-סנכרונים.

במהלך ההכשרה נלמד בכיתה ונבצע משימות של "יציאה לשטח", בהן ניישם את הנלמד במפגשי החונכות, בצפייה בשיעורים, במתן משוב ועוד.

במהלך ההכשרה נתעד את תהליכי החניכה ונלווה באופן מקצועי את תהליך התפתחותו האישית והמקצועית של המורה המתחיל.

מטלת סיכום:

 • בניית תיק חונכות וליווי, בהתאם לכלים שהוקנו בקורס, הכולל תיעוד מפגשי חונכות, צפיות בשיעורי המורה המתחיל, משוב והערכה.
 • כתיבה רפלקטיבית על תהליך החניכה וההתפתחות האישית והמקצועית של המורה החונך.

דרישות התכנית

נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
עמידה במטלות התכנית כאמור.

דמי הרשמה/שכר לימוד/עלויות נוספות בכל שנת לימודים

דמי הרשמה וטיפול:  150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 110 ₪ לכל תקופת הקורס. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס. 

בכל אחת מהשנים תתבצע ההרשמה באמצעות רישום בטופס מקוון, שלאחריו יש לבצע תשלום בכרטיס אשראי, באמצעות ממשק דיגיטלי מקוון ומאובטח. לא תושלם ההרשמה ללא ביצוע תשלום כמפורט מעלה. ראו בהמשך דף זה את הקישור לתשלום.

הרשמה

כאמור, מדובר בהכשרה של 60 שעות במהלך שנתיים- 30 שעות בכל שנה, שרק בסיומן תינתן לזכאים תעודת "מורה חונך".

לנרשמים לשנה א', יש למלא את טופס ההרשמה הדיגיטלי, לצרף טופס המלצת מנהל ולמלא טופס תשלום.

 המתעניינים לשנת תשפ"ג לשלב א', מוזמנים לפנות אלינו.

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 30 שעות בכל שנה מתוך השנתיים ( חלקן פרונטליות וחלקן מקוונות).
 מועד פתיחה מתוכנן: ספטמבר  2022.
 ימים ושעות: שלב א'-בימי שלישי , 19:00-16:30, אחת לשבועיים מפגשים בני 3 שעות אקדמיות. תאריכי המפגשים הפרונטליים ימסרו לנרשמים.
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, הר הצופים בירושלים.