"ציונות דתית כאתגר רוחני"

Citation:

רוזנק אבינועם. "ציונות דתית כאתגר רוחני". בתוך: שלג יאיר ממשגיח הכשרות לנהג הקטר? הציונות הדתית והחברה הישראלית. ממשגיח הכשרות לנהג הקטר? הציונות הדתית והחברה הישראלית. המכון הישראלי לדמוקרטיה ; 2019. 'עמ. 546-521.