פרסומים לפי שנים

The brief state rumination inventory (BSRI): Validation and psychometric evaluation