פרסומים לפי שנים

Collaborative Argumentation-Based Learning

Citation:

Baker, M. J., Andriessen, J., & Schwarz, B. B. (2019). Collaborative Argumentation-Based Learning. בתוך N. Mercer, R. Wegerif, & L. Major (Ed.), the Routledge International Handbook on Dialogic Education, the Routledge International Handbook on Dialogic Education.

Last updated on 05/18/2020