פרסומים לפי שנים

The First Female Qadi in Israel’s Shari`a (Muslim) Courts: Nomos and Narrative