פרסומים לפי שנים

From Idealism to Pragmatism: Transitions in Israeli public education

Citation:

Nir, A. E., & Gillis, M. (2019). From Idealism to Pragmatism: Transitions in Israeli public education. בתוך K. G. Karras & C. C. Wolhuter (Ed.), International Handbook of Teacher Education Worldwide, International Handbook of Teacher Education Worldwide (2nd ed. Vol. 2, 'עמ 109-124) . Nicosia: H&M Publishers.

Last updated on 06/02/2020