פרסומים לפי שנים

Palestine

Citation:

Alayan, S. (2019). Palestine. בתוך L. Cajani, S. Lässig, & M. Repousē (Ed.), The Palgrave Handbook of Conflict and History Education in the Post-Cold War Era, The Palgrave Handbook of Conflict and History Education in the Post-Cold War Era ('עמ 457-468) . Palgrave Macmillan.

Last updated on 06/01/2020