פרסומים לפי שנים

Proof without words: A property of a cyclic polygon with an even number of vertices