מלגות ופרסים לדוקטורנטים

 • מלגה מקרן לובין
  המלגה מיועדת לכל תלמידי המוסמך בבית הספר לחינוך אשר עונים על הקריטריונים אותם קבעה הקרן: "תינתן עדיפות בקבלת המלגה לתלמידים אשר משפחתם נפגעה בפעולות איבה, משפחות שכולות או ילדים לנכי צה"ל" וגם לסטודנטים מצטיינים הזקוקים לסיוע (על רקע סוציו-אקונומי).
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מענק מחקר לדוקטורנטים בשלב ב'
  המענק מיועד לדוקטורנטים העוברים משלב א' לשלב ב' תוך שנתיים. לקבלת המענק יש להעביר את אישור הרשות לתלמידי מחקר לידי רכזת ועדת המלגות של בית הספר לחינוך.
   
 • מלגה לדוקטורנט מצטיין שלב א'
  המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי מחקר מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר, לסייע להתמקד בהצעת המחקר ואישורה, וכן להגיש במהלך השנה בקשות נוספות למלגות אוניברסיטאיות וחוץ אוניברסיטאיות להמשך מימון בשנים הבאות. הגשת המועמדות פתוחה לתלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר, ובכלל זה תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט. המלגה מיועדת לתלמידים אשר הגישו בקשות למלגות אוניברסיטאיות וחוץ אוניברסיטאיות ובקשתם נדחתה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
 • מלגה מקרן סימונסון
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן גלנטר
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן ריטה גולד
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן אייזנברג
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בתחומים הקשורים לחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן בנטוויץ
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן קלפר
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגת קרן מנקס
  המלגה מיועדת לתלמידי דוקטורט הכותבים עבודת מחקר בתחומים הפרעות בדיבור או הפרעות בקשב.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • פרס הוקרה על פעילות התנדבותית
  הפרס מיועד לתלמידי בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגת הנשיא
  מלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בחוג לחינוך. המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי מחקר מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. הגשת המועמדות פתוחה לתלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (ככלל הכוונה לעד שנתיים מן ההרשמה לתואר, גם אם בזמן הזה אושרה הצעת הדוקטורט).
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מטעם שוחרי האוניברסיטה בקנדה לדוקטורנט מצטיין
  המלגה מיועדת לתלמידי דוקטורט מצטיינים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המלגה ממומנת ע"י בית הספר לחינוך ושוחרי קנדה.
   
 • מלגות קרן וולף
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים שסיימו בהצטיינות את לימודי התואר השני והצעת המחקר שלהם אושרה (שלב ב').
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • תכנית אריאן דה-רוטשילד
  מיועדת לתלמידות דוקטורט מצטיינות של האוניברסיטה העברית במטרה לאפשר לתלמידות המחקר להקדיש את זמנן ללימודים ולהכשיר את עצמן לקליטה למשרות אקדמיות בישראל. לדוקטורנטיות מצטיינות שהרקע הסוציו-אקונומי עלול היה למנוע מימוש הפוטנציאל האקדמי שלהן או עלול היה לגרום להאטת קצב ההתקדמות במחקר. המלגאיות תקבלנה על עצמן (ותחתומנה לצורך זה על התחייבות), לעסוק בפעילות התנדבותית בעלת אופי חינוכי במסגרות מוכרות, למען החברה בהיקף של 56 שעות בכל אחת משנות קבלת המלגה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגות ות"ת בתכנית המיועדת לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

   
 • מלגת קלאוזנר לעולים חדשים
  הקרן ע"ש Kaete Klausner תעניק מספר מלגות מחיה (וכן מענקים חד פעמיים נוספים) לתלמידי דוקטור, עולים חדשים, הלומדים באוניברסיטה העברית בירושלים והנמצאים בשנה הראשונה  או שנייה לדוקטוראט. המלגות מיועדות למי שסיימו את לימודיהם לתואר הקודם ב"הצטיינות" (magna cum laude) לפחות. על המלגאים ללמוד בתכנית לימודים מלאה בשנות קבלת המלגה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • Leonard & Pamela Marks SAEF for the School of Education
  המלגה מיועדת לסטודנטים בשנה השנייה של הלימודים לתעודת הוראה אשר לומדים לתואר מוסמך ומעלה או בעלי תואר מוסמך ומעלה בחינוך או בתחום רלוונטי למקצוע ההוראה הנלמד. המלגה תינתן בהתאם להצטיינות האקדמית של הסטודנט/ית. המלגה תינתן לסטודנט/ית שלא מקבל/ת כבר מלגה אחרת בתעודת הוראה פרט למלגת אקדמיה כיתה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגות השתלמות לנסיעות קצרות

מלגות לפוסט-דוקטורט

 • תכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות
  מיועדת למועמדות אשר מאז אישור הדוקטורט שלהן לא חלפו יותר מארבע שנים (במועד ההגשה למלגה) ואשר התקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או לכל מלגה אחרת להשתלמות בתר-דוקטוראלית. המלגה לא מיועדת למי שנמצאת כבר בהשתלמות בחו"ל.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • תוכנית המלגות של ות"ת לבתר-דוקטורנטים בני החברה הערבית ובני המיעוטים
  מיועדת לכל אלה שקיבלו תואר דוקטור בארבע שנים האחרונות והתקבלו (או יתקבלו) לפוסט-דוקטוראט באחת האוניברסיטאות המובילות בעולם ומתכוונים לנסוע לתקופה של שנתיים לפחות.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
 • מלגת רוטשילד להשתלמות בחו"ל ("יד נדיב")
  מיועדת לאלה שמבקשים לקבל מלגות השתלמות בחו"ל במשך שנה אקדמית מלאה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף

דוקטורנטים בבית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים בקישורים הבאים: