קורס הכשרת מטפלים התנהגותיים

חשוב לך להיות דמות מפתח בטיפול בילדים עם צרכים  מיוחדים?
מחפש/ת לרכוש כלים פרקטיים על פי העקרונות של ניתוח התנהגות יישומי ABA?

  מטפלים התנהגותיים עובדים כחלק מצוות מקצועי תחת הנחיה של מנתחי התנהגות ומיישמים תכניות התערבות מגוונות בבתי ספר, גנים ומסגרות פרטיות. הם שותפים בתהליכים חינוכיים והתנהגותיים מגוונים אשר כוללים איסוף מידע ונתונים, ביצוע הערכות התנהגותיות, יישום טיפולים ישירים והתערבויות התנהגותיות ועוד.

  בשנת הלימודים תשע"ט מתוכננות להיפתח שתי קבוצות בשפה הערבית וקבוצה אחת בשפה העברית.

  • מחזור אוקטובר 2018 - בשפה הערבית
  • מחזור פברואר 2019 - בשפה העברית
  • מחזור פברואר 2019 - בשפה הערבית

   מה לומדים במסגרת הקורס?

   • שיטות לאיסוף מידע ונתונים
   • תהליכי הערכה לזיהוי קשיים התנהגותיים
   • תהליכי הערכה לזיהוי חזקות ויכולות של המטופל
   • שיטות הוראה חדשות ומגוונות לעבודה פרטנית וקבוצתית
   • אסטרטגיות התנהגותיות להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות בסביבה החינוכית/ביתית
   • דיווח וכתיבת מטרות התנהגותיות בצורה מקצועית ומדויקת
   • התנהלות אתית ומקצועית בתחום החינוך

   למי הקורס מיועד?

   מורים, אנשי חינוך, צוותים פרא - רפואיים, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים וכל מי שעוסק בתחום של חינוך מיוחד אשר מעוניין/ת בהתפתחות מקצועית. מתוכננות להיפתח שתי קבוצות מקבילות, אחת בעברית והשנייה בערבית.  

   דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

   • דמי הרשמה וטיפול: 300 ₪ 
   • שכר לימוד: 2,990 ₪. 
   • עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס.
   • עובדי הוראה:
    • עובד הוראה בשבתון: התשלום המלא יבוצע ע"י הנרשם מול המחלקה להשתלמויות באוניברסיטה העברית במועד ההרשמה. את החלק הממומן ע"י קרנות ההשתלמות, יקבל הנרשם ישירות לחשבונו מקרן ההשתלמות, כל זאת בכפוף לנוהלי ולאישור הקרן.
    • גמולי השתלמות: הקורס נמצא באישור לקבלת גמולים של 30 שעות לעובדי הוראה. 

    טופס הרשמה

   טופס הרשמה - קורס הכשרת מטפלים התנהגותיים - תשע"ט

    היקף: קורס בן 60 שעות שיתפרס על פני 15 מפגשים של 4 ש"א. 
    מועד פתיחת הקורס: אוקטובר 2018 ו- פברואר 2019
    ימים ושעות: ימי חמישי, בין השעות 16:30-19:45
    מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.  

   לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות:

   1. למתעניינים להירשם לקבוצה בעברית:
       טלפון: 02-5880128 או 02-5882036
       כתובת מייל: shanylevy@savion.huji.ac.il או hishtalmuyot@savion.huji.ac.il 
   2. למתעניינים להירשם לקבוצות בערבית:
       ניתן לפנות לאמג'ד, טלפון: 054-7214079, כתובת מייל: amjed.shoughry@mail.huji.ac.il

    למסיימים בהצלחה אשר עומדים בתנאי הקורס תינתן תעודת סיום קורס מטעם בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס - האוניברסיטה העברית בירושלים