מלגות

scholarships

מרכז המחקר לחקר הכשרת ולמידת מורים במאה ה-21 מציג בפני החוקרים והסטודנטים שני סוגי קולות קוראים מדי שנה. 

באתר יפורסמו הקולות הקוראים המלאים והמעודכנים, הפרטים המופיעים בקולות הקוראים הם אלו שייקבעו את התנאים הנכונים לאותה השנה.

קול קורא למלגות מחקר

על מה ניתן להגיש מועמדות?

המרכז מציע מלגות מחקר לסטודנטים וסטודנטיות שנושא מחקרם נוגע בנושאים הקשורים למרכז המחקר: ידע מורים, הכשרת מורים ופיתוחם המקצועי. 

מי יכול להגיש מועמדות?

סטודנטים וסטודנטיות מהאוניברסיטה העברית בלבד, לתואר שני או שלישי (בעדיפות לשלב א' של התואר השלישי).

קול קורא למענקי סיוע להכנת הצעות מחקר לקרנות תחרותיות

על מה ניתן להגיש מועמדות?

המרכז מציע מענקי סיוע (seed money) להכנת הצעות מחקר לקרנות תחרותיות בנושאים הקשורים למרכז: ידע מורים, הכשרת מורים ופיתוחם המקצועי.

מי יכול להגיש מועמדות?

חוקרים מהאוניברסיטה העברית שיתחייבו להגיש את ההצעה לקרן תחרותית.