פיתוח מקצועי לעובדי הוראה

עובדי הוראה ואנשי חינוך, במערכת החינוך בישראל, נדרשים לפתוח מקצועי וללמידה מתמשכת, לאורך חייהם המקצועיים, בתחומים שונים.

במסגרת היחידה העוסקת ב"פיתוח מקצועי לעובדי הוראה", אנו מטפלים באוכלוסיות שונות של עובדי הוראה, בשלבים השונים של עבודתם, על תפקידיהם השונים- צעירים, ותיקים ובכירים במערכת החינוך, המשתייכים הן לרפורמת "אופק חדש" והן "עוז לתמורה".

להלן התכניות המוצעות לשנת תשפ"ב . תכניות נוספות, יעודכנו באתר בחודשים הקרובים. התכניות, תלויות בחלקן בתקציבי משרד החינוך וכן באישורם והן נתונות לשינויים: