פיתוח מקצועי לעובדי הוראה

במסגרת היחידה העוסקת ב"פיתוח מקצועי של עובדי הוראה", אנו מטפלים באוכלוסיות שונות של עובדי הוראה ותיקים ובכירים במערכת החינוך, אשר נדרשים ללמידה מתמשכת לאורך חייהם המקצועיים:

  • עובדי הוראה הנדרשים ללמידה ולפיתוח מקצועי רציף, לצורך קידום מקצועי במסגרת רפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"
  • הכשרת בעלי תפקידים בתיכון, במסגרת "עוז לתמורה" (מחנכים/רכזי שכבה/רכזי מקצוע/ ועוד)
  • פתוח מקצועי לסגני מנהלים
  • פיתוח מקצועי לעובדי הוראה - בשפה הערבית
  • הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל-5 יחידות לימוד בשילוב מרצים מהמכון למתמטיקה של האוניברסיטה העברית
  • פיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים
  • הסמכה להוראת מחוננים ומצטיינים
  • הרחבת הסכמה להוראת תנ"ך - בכפוף לאישור משרד החינוך