פיתוח מקצועי לעובדי הוראה

במסגרת היחידה העוסקת ב"פיתוח מקצועי לעובדי הוראה", אנו מטפלים באוכלוסיות שונות של עובדי הוראה ותיקים ובכירים במערכת החינוך, המשתייכים הן לרפורמת "אופק חדש" והן "עוז לתמורה", אשר נדרשים ללמידה מתמשכת לאורך חייהם המקצועיים.