פיתוח מקצועי לעובדי הוראה

עובדי הוראה ואנשי חינוך, במערכת החינוך בישראל, נדרשים לפתוח מקצועי וללמידה מתמשכת, לאורך חייהם המקצועיים, בתחומים שונים.

במסגרת היחידה העוסקת ב"פיתוח מקצועי לעובדי הוראה", אנו מטפלים באוכלוסיות שונות של עובדי הוראה , בשלבים השונים של עבודתם, על תפקידיהם השונים- צעירים, ותיקים ובכירים במערכת החינוך, המשתייכים הן לרפורמת "אופק חדש" והן "עוז לתמורה".

להלן התכניות המוצעות לשנת תש"פ וחלק מהתכניות, המוצעות כבר לקראת שנת תשפ"א. תכניות נוספות, יעודכנו באתר בחודשים הקרובים.