פיתוח מקצועי לעובדי הוראה

עובדי הוראה ואנשי חינוך, במערכת החינוך בישראל, נדרשים לפתוח מקצועי וללמידה מתמשכת, לאורך חייהם המקצועיים, בתחומים שונים.

במסגרת היחידה העוסקת ב"פיתוח מקצועי לעובדי הוראה", אנו מטפלים באוכלוסיות שונות של עובדי הוראה , בשלבים השונים של עבודתם, על תפקידיהם השונים- צעירים, ותיקים ובכירים במערכת החינוך, המשתייכים הן לרפורמת "אופק חדש" והן "עוז לתמורה".

להלן התכניות המוצעות לשנת תש"פ וחלק מהתכניות, המוצעות כבר לקראת שנת תשפ"א. תכניות נוספות, יעודכנו באתר בחודשים הקרובים.

  • מגוון קורסים חדשים!
  • פיתוח מקצועי לעובדי הוראה - למגזר הערבי (בשפה הערבית)
    • הכשרת מטפלים התנהגותיים - אנו עתידים לפתוח שתי קבוצות בשפה הערבית
    • מיומנויות הובלה והנחיה ליצירת מנהיגות חינוכית ( כלים בהנחיית קבוצות וצוותים)
    • אתגר ההכלה- כלים התנהגותיים לטיפול בבעיות התנהגות
  • תכניות להרחבת הסמכה
  • פיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים- בשנת תש"פ אנו מנהלים שני קורסי הכשרה להדרכה. לקראת שנת תשפ"א יוצעו תכניות רלוונטיות על פי צרכי אגף הייעוץ בשפ"י