מבנה הלימודים

program

 

הלימודים במגמה נמשכים שנתיים ומתקיימים בשני מסלולים:

  • מסלול מחקרי (עם תזה)
    הלימודים במסלול זה מיועדים לתלמידים מצטיינים המעוניינים בכיוון העיוני והמחקרי בתחום החינוך המיוחד. תלמידי המסלול המחקרי יזכו במסגרת כתיבת עבודת התזה, להנחיה ולהדרכה אישית במהלך כל תקופת לימודיהם, ישולבו במידת האפשר במחקרים הנעשים ע"י מרצי המגמה, ויעשה מאמץ לשלבם בתפקידים של עוזרי מחקר והוראה.
  • מסלול לא מחקרי (ללא תזה)
    הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים המעוניינים להכשיר את עצמם ולהרחיב את ידיעותיהם במסגרת עבודתם על ילדים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים בחינוך הכללי ובחינוך המיוחד.

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תשפ"ב

ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תזה) מסלול לא מחקרי (ללא תזה)
קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי מלווה תזה 1 ש"ש - 2 נ"ש -
קורסי חובה במגמה 8 ש"ש – 16 נ"ז 8 ש"ש – 16 נ"ז
קורסי בחירה במגמה 1 ש"ש – 2 נ"ז 4 ש"ש – 8 נ"ז
סמינר מחקרי 2 ש"ש – 4 נ"ז 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי בחירה מחוץ לחוג או בחוג לחינוך - 2 ש"ש – 4 נ"ז
עבודות סמינריוניות אחת במגמה שתי עבודות: לפחות אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 15 ש"ש – 30 נ"ז 18 ש"ש – 36 נ"ז

 

פירוט תכנית לימודים

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה.
יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-חינוך מיוחד" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך".