"האיינשטיינים" - חלוצים להוראת מתמטיקה

תכנית עתודה של המחלקה ללימודי הוראה בשיתוף הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע של האוניברסיטה העברית. התכנית תתקים בחודשים אפריל-יוני 2020 ותכלול חמישה מפגשים מרתקים! בתחום החינוך המתמטי.

אוכלוסיית היעד

סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בחוגים למתמטיקה/פיזיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית

משתתפי התכנית יהיו זכאים למלגה על סך 3500 ש"ח במעמד הרישום ללימודי הוראה.

תנאי קבלה

ממוצע 75 ומעלה בלימודי התואר (עד כה); ראיון קבלה; הצהרה הסטודנט על התעניינותו בתחום החינוך המתמטי וכוונה חיובית להירשם ללימודי הוראה בתשפ"א.

תאריך אחרון להגשת מועמדות

15.3.2020

פרטים נוספים

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות יש לפנות לד"ר עדי בן דוד.

einstein_math_teacher_training2