"האיינשטיינים" - חלוצים להוראת מתמטיקה

תכנית עתודה של המחלקה ללימודי הוראה בשיתוף הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע של האוניברסיטה העברית. התכנית תתקים בחודשים אפריל-יוני 2021 ותכלול חמישה מפגשים מרתקים! בתחום החינוך המתמטי.

אוכלוסיית היעד

סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בחוגים למתמטיקה/פיזיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית.

משתתפי התכנית יהיו זכאים למלגה על סך 3000 ש"ח במעמד הרישום ללימודי הוראה.

תנאי קבלה

ממוצע 75 ומעלה בלימודי התואר (עד כה); ראיון קבלה; הצהרה הסטודנט על התעניינותו בתחום החינוך המתמטי וכוונתו חיובית להירשם ללימודי הוראה בתשפ"ב.

תאריך אחרון להגשת מועמדות

ההרשמה לשנת תשפ"א הסתיימה ב-25.3.2021

פרטים נוספים

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות יש לפנות לד"ר עדי בן דוד.

einstein_math_teacher_training_2020-21.jpg