תכנית ההתמקצעות בהוראת מחוננים ומצטיינים

תכנית דו שנתית, תשע"ט-תש"פ (2018-2020)  
מוכרת לגמולי השתלמות וגם לדרגים הגבוהים ב"אופק חדש"
 

מטרות התכנית

התלמידים המחוננים והמצטיינים בישראל הם ההון האנושי העתידי העשוי להוביל בשנים הבאות את החברה במדינת ישראל בשטחי המדע, המחקר, התעשייה, התרבות , ההגות והשירות הציבורי. ראייתם של תלמידים אלו כ"חוד החנית" בכל תחומי החברה, מחייב טיפוח לימודי ייחודי, התואם את צרכי הילד המחונן והמצטיין ונתמך על ידי תכניות לימוד ייחודיות של האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

התכנית תעסוק בהיכרות מעמיקה עם המאפיינים והצרכים המיוחדים של אוכלוסיית התלמידים המחוננים והמצטיינים, פיתוח המודעות והעמקת המחויבות של העוסקים בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים. כמו כן, התכנית תעסוק בהעמקת הידע המקצועי ופיתוח המיומנות בתחום, גיבוש דפוסי חינוך והוראה ויישומם, פיתוח גישה כוללת (הוליסטית) לחינוכם החברתי והרגשי של מחוננים ומצטיינים. בנוסף לכך המורים יעברו תהליך היכרות ולמידה של כלים פדגוגיים ודידקטיים , המותאמים לקהלי יעד של תלמידים מצטיינים

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת למחנכים, למנהלים, לרכזי תכניות, למורים מקצועיים וליועצים בבתי ספר ובמסגרות לטיפוח מחוננים וכן לבעלי עניין בקידום חינוך למחוננים ולמצטיינים.

תכני התכנית

המורים ואנשי החינוך יעברו תכנית דו שנתית, המשלבת תיאוריה בתחומים שונים של הוראת מחוננים ומצטיינים, לצד פרקטיקה, שמשמעותה למידה מתוך התנסות בפדגוגיות המתאימות להוראת מחוננים ומצטיינים. במהלך השנתיים יקבלו הלומדים ידע בתחומים הבאים: תפישות שונות של מצוינות, מחוננות ואינטליגנציה, כישרוניות ומומחיות, מחוננים ויצירתיות, היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של תלמידים מחוננים ומצטיינים. כמו כן, המורים ילמדו דרכים לשיפור חשיבה מסדר גבוה, עקרונות לפיתוח תכניות לימודים לתלמידים מחוננים ומצטיינים, דרכי הערכה, מאפיינים וצרכים של אוכלוסיות מיוחדות בקרב מחוננים כגון: בנות, לקויי למידה, תת משיגים.

דרישות התכנית ומידע נוסף

 • התכנית, בת 120 שעות בכל שנה, עתידה להיפתח בחודש אוקטובר 2018 ותתקיים אחת לשבוע בימי ב' בשבוע, בין השעות 16:30-19:45, בבית הספר לחינוך, הר הצופים, בירושלים. 
 • הקבלה לתכנית מותנית במיון מוקדם.
 • נוכחות חובה בשיעורים.
 • עמידה במטלת התכנית: הגשת עבודת סיום.
 • מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בעמידה בדרישות ובקבלת ציון משוקלל של 80 ומעלה.
 • פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

 • דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
 • שכר לימוד:  עובדי הוראה - 990  ₪ לכל שנת לימוד.
                    עובדי הוראה בשנת שבתון - ישלמו עבור 4 ש"ש לשנה ויקבלו החזר מקרנות ההשתלמות ע"פ תנאי הקרן. יש לתאם מול מזכירות המחלקה את אופן התשלום.
 • עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת התכנית וכן בתחילת שנת הלימוד השנייה.

הרשמה

כדי להשלים את תהליך ההרשמה יש לשלוח במייל או בפקס:

 • תכנית ההתמקצעות בהוראת מחוננים ומצטיינים - תשע"ט- תש"פ