תכנית ההתמקצעות בהוראת מחוננים ומצטיינים

תכנית דו שנתית, תש"פ-תשפ"א (2019-2021)  
מוכרת לגמולי השתלמות

מטרות התכנית

התלמידים המחוננים והמצטיינים בישראל הם ההון האנושי העתידי העשוי להוביל בשנים הבאות את החברה במדינת ישראל בשטחי המדע, המחקר, התעשייה, התרבות , ההגות והשירות הציבורי. ראייתם של תלמידים אלו כ"חוד החנית" בכל תחומי החברה, מחייב טיפוח לימודי ייחודי, התואם את צרכי הילד המחונן והמצטיין ונתמך על ידי תכניות לימוד ייחודיות של האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

התכנית תעסוק בהיכרות מעמיקה עם המאפיינים והצרכים המיוחדים של אוכלוסיית התלמידים המחוננים והמצטיינים, פיתוח המודעות והעמקת המחויבות של העוסקים בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים. כמו כן, התכנית תעסוק בהעמקת הידע המקצועי ופיתוח המיומנות בתחום, גיבוש דפוסי חינוך והוראה ויישומם, פיתוח גישה כוללת (הוליסטית) לחינוכם החברתי והרגשי של מחוננים ומצטיינים. בנוסף לכך המורים יעברו תהליך היכרות ולמידה של כלים פדגוגיים ודידקטיים , המותאמים לקהלי יעד של תלמידים מצטיינים

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת למחנכים, למנהלים, לרכזי תכניות, למורים מקצועיים וליועצים בבתי ספר ובמסגרות לטיפוח מחוננים וכן לבעלי עניין בקידום חינוך למחוננים ולמצטיינים.

תכני התכנית

המורים ואנשי החינוך יעברו תכנית דו שנתית, המשלבת תיאוריה בתחומים שונים של הוראת מחוננים ומצטיינים, לצד פרקטיקה, שמשמעותה למידה מתוך התנסות בפדגוגיות המתאימות להוראת מחוננים ומצטיינים. במהלך השנתיים יקבלו הלומדים ידע בתחומים הבאים: תפישות שונות של מצוינות, מחוננות ואינטליגנציה, כישרוניות ומומחיות, מחוננים ויצירתיות, היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של תלמידים מחוננים ומצטיינים. כמו כן, המורים ילמדו דרכים לשיפור חשיבה מסדר גבוה, עקרונות לפיתוח תכניות לימודים לתלמידים מחוננים ומצטיינים, דרכי הערכה, מאפיינים וצרכים של אוכלוסיות מיוחדות בקרב מחוננים כגון: בנות, לקויי למידה, תת משיגים.

דרישות התכנית ומידע נוסף

  • התכנית, בת 60 שעות ,בנוסף 15 שעות פרקטיקום בכל שנה מתוך השנתיים, תיפתח בחודש נובמבר 2019 ותתקיים בדרך כלל אחת לשבועים בימי ב' בשבוע, בין השעות 16:30-19:45, בבית הספר לחינוך, הר הצופים, בירושלים. 
  • נוכחות חובה בשיעורים.
  • עמידה במטלות התכנית והגשת עבודת סיום.
  • מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בעמידה בדרישות ובקבלת ציון משוקלל של 80 ומעלה.
  • פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים, ובאישור משרד החינוך.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

  • דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 300 ₪- יש לשלם במועד ההרשמה לתכנית.
  • שכר לימוד: עובדי הוראה בשנת שבתון - ישלמו עבור 2 ש"ש לשנה ויקבלו החזר מקרנות ההשתלמות ע"פ תנאי הקרן. יש לתאם מול מזכירות המחלקה את אופן התשלום.
  • עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת התכנית וכן בתחילת שנת הלימוד השנייה.
  • התשלומים יתבצעו דרך טופס מקוון ומאובטח, באמצעות כרטיס אשראי בלבד, באמצעות הקישור הבא: טופס הרשמה הוראת מחוננים ומצטיינים-תש''פ

הרשמה

החלה ההרשמה. מועד סיום ההרשמה : 15.08.19

הנרשמים לתכנית, יזומנו לראיון הכירות. מועד הראיון הקרוב הינו בתאריך 22.7.19. מועד ראיונות נוסף יתקיים ב 09.09.19.

כדי להשלים את תהליך ההרשמה יש לשלוח את החומרים במפורטים, למייל של  חנה בכור-לסר

  • פלייר פרסום לתכנית מחוננים ומצטיינים