מזכירות לימודי הוראה

Saskia

גב' ססקייה דה-האן

עוזרת לענייני הוראה - תעודת הוראה
רכזת ועדת דוקטורנטים & מלגות
מתאמת תחום הבינלאומיות בבית הספר לחינוך
בית הספר לחינוך, חדר 329.
02-5882022
סמירה עליאן

ד"ר סמירה עליאן

תעודת הוראה
רכזת אקדמית הוראת מדעי החברה וחינוך מיוחד
המגמה לייעוץ חינוכי
בית הספר לחינוך, חדר 333
02-5882073
יום ה', 13:00 - 14:00 - בתיאום מראש